☰ Menu
Pałac Młodzieży w Koszalinie
Herb Pałac Młodzieży w Koszalinie

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Budzet - Wydatki


Podstawą realizacji zadań postawionych przed jednostką jaką jest Pałac Młodzieży jest plan finansowo-rzeczowy sporządzony na cały rok i zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną z wprowadzonymi zmianami w ciągu roku obrotowego.

Przyznane środki budżetowe wydatkowane zgodnie są z zatwierdzonym planem w ramach tzw. klasyfikacji budżetowej, czyli jednolitego systemu symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określenia jednorodnych wydatków budżetowych według ustalonych kryteriów. Wydatki budżetowe PM klasyfikowane są według działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowanej działalności i paragrafów. Jednostka może zaciągać zobowiązania płatne w danym roku kalendarzowym tylko do wyskości kwot ujętych i zatrwierdzonych w planie budżetowym. Finansowanie działalności PM odbywa się ze środków otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego, którym jest Urząd Miejski. Srodki wpływaja na rachunek bankowy jednostki, z którego dokonywane są bieżące opłaty zgodnie z planem finansowym. Ujęte w planie, a nie zrealizowane wydatki wygasają z upływem roku, a środki nie wydatkowane podlegają zwrotowi do Urzędu Miejskiego. Księgowanie wydatków budżetowych następuje na podstawie dokumentów bankowych.

W obrębie posiadanego przez jednostkę Budżetu mogą być dokonywane przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków za zgodą jednostki nadrzędnej.

Dokonywanie wydatków większych niż planowane lub przekazane środki budżetowe stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej (art. 138 ustawy o Finansach Publicznych).

Wytworzył:
Renata Sajewicz
Udostępnił:
Ewa Nawrocka
(2003-11-18 12:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kaczmarek
(2007-10-05 17:57:28)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X