Budżet - Informacje Podstawowe

Podstawą gospodarki finansowej Pałacu Młodzieży w Koszalinie - jako jednostki budżetowej - jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu placówki planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok to:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali oraz pokoi gościnnych)  10.000,00 złotych

Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)   600,00 złotych

Odsetki bankowe 500 złotych

Wytworzył:
Renata Sajewicz
Udostępnił:
Nawrocka Ewa
(2003-11-18 12:33:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Hełminiak-Surdyk
(2024-01-18 13:47:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki