Dyrekcja

 Powierzenie obowiązków dyrektora

Zarządzenie Nr 845/2878/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie powierzenia Pani mgr inż. Monice Kalkowskiej stanowiska dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie.
Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Monice Kalkowskiej stanowisko dyrektora Pałacu Młodzieży przy ul. Bogusława II 2 w Koszalinie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2028 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Nawrocka Ewa
(2003-09-15 12:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Hełminiak-Surdyk
(2023-11-16 12:12:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki