☰ Menu
Pałac Młodzieży w Koszalinie
Herb Pałac Młodzieży w Koszalinie

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Budzet - Sprawozdania

  Pałac Młodzieży jako jednostka budżetowa kontynująca działalność sporządza sprawozdania finansowe, zwane „bilansem” na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) to jest na dzień 31 grudnia.
Jest to bilans jednostkowy sporządzony na podstawie własnych ksiąg rachunkowych.
Bilans sporządzany jest według określonego wzoru, sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.Bilans jednostki podpisuje dyrektor jednostki i główny księgowy. Dyrektor jednostki budżetowej składa bilans dysponentom środków budżetu wyższego stopnia do 31 marca roku następnego.
PM zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.04.1999 r. zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z wydatków i dochodów na druku Rb 27S i Rb 28S. Sprawozdanie to tworzone jest za każdy miesiąc do 10-go następnego miesiąca i przekazane do jednostki nadrzędnej.
Sprawozdanie Rb 27S i 28S tworzone jest w programie komputerowym „Finanse DDJ". Jednostki zobowiązane są do sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją księgową.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2017

Realizacja dochodów z uwzględnieniem stopnia wykonania planu.

Plan pierwotny dochodów z minia powiatu: 10.500,00
Plan po zmianach dochodów z minia powiatu: 20.500,00

Placówka do 30.06.2017 roku uzyskała dochody w wysokości: 12.651,54

w tym:

dział 854 rozdział 85407  

12.357,48

- najem pomieszczeń   § 0750                     

2.505,61

- zakup usług § 0830         

8.417,07

 - darowizna     § 0960       

500,00

- odszkodowania § 0970

934,80

Na koniec 30 czerwca  2017 stan należności z tytułu dochodów wyniósł 0,00 złotych.
Dochody w stosunku do planu końcowego   z działu 854 rozdziału 85407 zostały wykonane  w 61,79 %, a w rozdziale 75814 w 58,80 % .
Powyższe dochody zostały przekazane do 30.06.2017 na konto Urzędu Miejskiego
w kwocie 12.650,77 oraz 0,77 zł dnia 04.07.2017 r.

Realizacja wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania
planu w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne                                                                    

Plan na  wynagrodzenia i pochodne na dzień 30 czerwca 2017 roku

plan pierwotny                    

2.067.500,00 zł

plan po zmianach           

2.065.955,00 zł

co stanowi 53,68 % planu 

Wykonano wydatki w wysokości: 1.109.075,69 zł                                

- pozostałe wydatki bieżące

 Plan na pozostałe wydatki bieżące wyniósł

plan pierwotny                       

479,600,00 zł

plan po zmianach

514.540,00 zł

co stanowi 58,85 % planu                                                                                

 Wykonano wydatki: 302.809,88 zł                                                                   

Wytworzył:
Renata Sajewicz
Udostępnił:
Ewa Nawrocka
(2003-11-18 12:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kaczmarek
(2017-10-04 13:48:50)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X