skargi_wnioski

Zarządzenie nr 12/2007
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Koszalinie
z dnia 1 września 2007 roku
dotyczy regulaminu skarg i wniosków Pałacu Młodzieży w Koszalinie

§1

Ustala się regulamin skarg i wniosków Pałacu Młodzieży w Koszalinie

§2

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 3 września 2007 r.


REGULAMIN SKARG I WNIOSKÓW
 
Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie
w sprawie rozpatrywania i załatwiania wniosków
do Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie
z dnia 01 września 2007 r.
 

    Na podstawie art. 79 Ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw/Dz.U. nr 120 póz. 1268 z 2000 roku zarządzam co następuje:


§1
 
1. Przyjmowanie skarg i wniosków w Pałacu Mlodziezy w Koszalinie przez Dyrektora Placówki odbywa się w godzinach pracy Dyrektora Pałacu Młodzieży.
 
§2
 
1. Bieżący nadzór nad sprawami związanymi z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz ich organizacji powierza się samodzielnemu referentowi Pałacu Młodzieży.
2. Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez pracownika sekretariatu Pałacu Młodzieży w Koszalinie.
 
§3
 
1. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor Pałacu Młodzieży w Koszalinie.
2. Przy oznakowaniu skarg i wniosków a także akt powstających w toku ich rozpatrywania stosuje się symbole i numery archiwalne odpowiadające symbolowi i kolejnemu numerowi pod którym zarejestrowane zostały w sekretariacie Pałacu Młodzieży.
 
§4
 
1. Skargi i wnioski są załatwiane bez zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni. Skargi, które wymagają uzgodnień, porozumień - nie później niż w ciągu miesiąca.
2. O sposobie załatwiania skarg i wniosków zawiadamia się pisemnie właściwe osoby składające pismo w sprawie skarg i wniosków.


Dokument podpisany
przez Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Iwonę Potomską
Wytworzył:
Justyna Jagiełło
Udostępnił:
Kaczmarek Artur
(2006-09-21 14:12:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Artur
(2007-10-31 12:06:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki