stan_sprawy


    Informację o sprawach załatwianych w Pałacu Młodzieży oraz zapytanie o stan załatwienia danej sprawy można kierować do poszczególnych pracowników PM korzystając z adresów poczty elektronicznej PM lub telefonicznie.
Zapraszam do korzystania z menu “Rodzaj sprawy” w którym podane są numery telefoniczne oraz adresy poczty elektronicznej osób realizujących daną sprawę.
   
    Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Istotnym warunkiem niezwłocznego załatwiania spraw jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. PM załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub nie ma potrzeby dostarczenia dodatkowych danych lub wyjaśnień.
    W przypadku, gdy na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać, interesant jest informowany przez pracownika PM, który jednocześnie określa termin w jakim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy.
    Przedłużenie terminu może nastąpić w szczególności wówczas, gdy spóźnienie wynika z winy zainteresowanego (np. nie dostarczył on dokumentów, których powinien dostarczyć), lub z niezależnych od PM.


Wytworzył:
Justyna Jagiełło
Udostępnił:
Kaczmarek Artur
(2006-09-21 13:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Artur
(2007-11-13 12:30:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki